กรมการปกครอง ได้จัดการประกวดออกแบบ Homepage กองวิชาการและแผนงาน โดยบริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด ส่งตัวแทนเข้าประกวดและได้รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อีก 1 รางวัล ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 2 อาคารกรมการปกครอง

• Our representative have joined Homepage Design Contest organized by Technical Service and Plan Division, Department of Provincial Administration, and win First Award and Third Award.