• บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัดได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจซอฟแวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์( SPI@ease Program ) โดยมีการแถลงข่าวประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกและปฐมนิเทศบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา

• Depth First co., Ltd. was selected to be the Beneficiary Company of SPI@ease Program by Software Park (Thailand) and attended Official Announcement of Beneficiary Companies and Orientation Conference on July 3,2007