กรุงเทพมหานคร
   

โครงการประมูลซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์